Geschiedenis

Welkom op de website van Sonante Silvolde


Looft den Heer 1929

GGoed bewaard gebleven zijn de notulen van de verschillende vergaderingen.

Erg leuk om na te lezen natuurlijk.

 

De allereerste notulen, gemaakt zo'n 14 dagen na de oprichting van het koor vind je hier:

Copyright © All Rights Reserved.

Geschiedenis2o

Op 29 september 1929 werd de Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Looft den Heer’ opgericht.

 

Het koor bestond uit 23 leden en de voorzitter was dhr. H.W. Lieftink.

Er werd door het tijdelijk (oprichtings)bestuur direct een vergadering belegd om een nieuw bestuur te kiezen,

de reglementen door te spreken en de dirigent voor te stellen.

 

Het repertoire bestond uit geestelijke muziek.

Er werd jaarlijks een concert gegeven voor donateurs en ‘ Looft den Heer’ ondersteunde tijdens kerkdiensten.

 

Veel van de activiteiten van toen zijn in ere gebleven.

Zo hebben we nog steeds elk jaar een concert voor de donateurs en andere belangstellenden en ondersteunen we nog steeds kerkdiensten.

 

Daarnaast hebben we ook enkele projecten gedaan,

zoals het Passieconcert in 2001 en het passieverhaal van ‘Olivet to Calvary’.

We hebben twee keer een sing-in georganiseerd,

het Russische koor ‘Voskresini’ uit Tbilisi is een week onze gast geweest met de nodige concerten.

 

In 2001 heeft ‘Looft den Heer’ voor een modernere naam gekozen: Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Sonante’.

Onze doelstelling is dezelfde gebleven, d.w.z. we zijn nog steeds een Christelijk koor dat over het algemeen geestelijke muziek ten gehore brengt.

 

In al die jaren hebben ook de nodige dirigenten hun best gedaan om ‘Sonante’ op een hoger niveau te brengen.

En dat is gelukt. Het aantal talen werd ook uitgebreid.

Dit had uiteraard ook te maken met dirigenten die een uitgebreidere opleiding kregen en ook jonger voor een koor kwamen te staan.We zingen nu in het Russisch, Frans, Afrikaans, Slavische talen.

Soms moeilijk, maar mooi.


Het koor werd lid van Koninklijke Christelijke Zangers Bond,waar muziek besteld kon worden.

In de loop van de jaren werd ook het werk van de Bond uitgebreider.

 

In het  jaar 2011 hebben we meegewerkt aan een  zangmanifestatie ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Bond in Bunschoten-Spakenburg.